top of page

Erin & Steven

from HK by Studio2

2019年4月8日

Kimchumma 同Mario 非常幫到手。
事前係whatsapp問左佢地好多問題,都好快收到回覆。出發前佢地會詳情講解拍攝流程同安排,完全唔洗操心!
影相當日佢地服飾上比左好多意見,仲全程幫手翻譯同拍攝花絮,令到成個過程好順利!

Ref.

Check more photos of Studio 2

bottom of page